• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

تیبا خودروهایی برای فروش

14 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: تیبا
1
صفر تیبا تیبا ۲ ۱۳۹۶
28,800,000 تومان
سال
1396
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده تیبا ۱۳۹۳
20,500,000 تومان
کارکرد
51000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده تیبا ۱۳۹۴
21,000,000 تومان
کارکرد
97000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده تیبا تیبا ۱۳۹۵
20,400,000 تومان
کارکرد
38000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1395
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
صفر تیبا تیبا ۱۳۹۶
12,400,000 تومان
کارکرد
1 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده تیبا تیبا ۱۳۹۳
19,000,000 تومان
کارکرد
66000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
کارکرده تیبا تیبا ۱۳۹۲
16,500,000 تومان
کارکرد
۷۱۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1392
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده تیبا ۲ ۱۳۹۴
24,500,000 تومان
کارکرد
29000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده تیبا۲ ۱۳۹۳
کارکرد
17000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
  • 1
  • 2