• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

تیبا خودروهایی برای فروش

8 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: تیبا
1
کارکرده تیبا تیبا ۱۳۹۲
16,500,000 تومان
کارکرد
۷۱۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1392
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده تیبا ۲ ۱۳۹۴
24,500,000 تومان
کارکرد
29000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده تیبا۲ ۱۳۹۳
کارکرد
17000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده تیبا ۱۳۹۴
21,300,000 تومان
کارکرد
52000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
کارکرده تیبا تیبا ۱۳۹۳
16,500,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
کارکرده تیبا ۱۳۹۳
19,800,000 تومان
کارکرد
34000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده تیبا۲ ۱۳۹۳
کارکرد
22700 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
صفر تیبا ۱۳۹۶
26,400,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
فاصله
اطلاعات بیشتر