• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

سمند خودروهایی برای فروش

17 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: سمند
1
صفر سمند سورن ۲۰۱۷
39,200,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
2017
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده سمند سمند ۱۳۹۳
23,000,000 تومان
کارکرد
٥١٠٠٠ کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده سمند دوگانه EF7 1392
کارکرد
60000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1392
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده سمند سورن ۱۳۹۵
36,700,000 تومان
کارکرد
53500 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1395
فاصله
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده سمند سمند ۱۳۹۰
20,000,000 تومان
کارکرد
200000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده سمند سورن ۱۳۹۵
36,500,000 تومان
کارکرد
160000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1395
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده سمند سورن ۱۳۸۸
23,000,000 تومان
کارکرد
185000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1388
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده سمند LX 1393
25,500,000 تومان
کارکرد
53000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1393
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده سمند دوگانه ۱۳۹۴
26,000,000 تومان
کارکرد
50000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
  • 1
  • 2