• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

پراید خودروهایی برای فروش

27 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: پراید
1
صفر پراید ۱۱۱ ۱۳۹۶
23,500,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
اطلاعات بیشتر
1
کارکرده پراید صبا ۱۳۸۵
کارکرد
150000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1385
اطلاعات بیشتر
3
پراید صبا اتومات ۱۳۸۹
14,800,000 تومان
کارکرد
158000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1389
فاصله
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده پراید ۱۳۱ ۱۳۹۴
18,600,000 تومان
کارکرد
19000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
اطلاعات بیشتر
1
صفر پراید ۱۳۲ ۱۳۹۶
10,100,000 تومان
کارکرد
1 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
اطلاعات بیشتر
1
صفر پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۶
9,700,000 تومان
کارکرد
1 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2017
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده پراید ۱۳۱ ۱۳۹۰
15,500,000 تومان
کارکرد
225000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۴
17,200,000 تومان
کارکرد
35000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده پراید ۱۳۱ مدل ۱۳۹۰
13,200,000 تومان
کارکرد
120000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر