• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

پراید خودروهایی برای فروش

14 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: پراید
3
کارکرده پراید صبا ۱۳۸۴
کارکرد
120000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1384
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
صفر پراید ۱۱۱ ۱۳۹۶
21,800,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
فاصله
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده پراید ۱۱۱ ۱۳۹۵
19,700,000 تومان
کارکرد
35000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1395
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
صفر پراید ۱۳۱ ۱۳۹۶
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده پراید صبا ۱۳۸۰
10,800,000 تومان
نوع سوخت
گاز
سال
1380
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
صفر پراید ۱۱۱ ۱۳۹۶
13,300,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
صفر پراید ۱۱۱ ۱۳۹۶
11,700,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1396
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده پراید ۱۳۱ مدل ۹۰
13,300,000 تومان
کارکرد
190000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده پراید ۱۳۸۶
10,900,000 تومان
کارکرد
140000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1386
فاصله
اطلاعات بیشتر
  • 1
  • 2