• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

مزدا خودروهایی برای فروش

8 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: مزدا
2
کارکرده مزدا۲ ۱۳۹۰
61,000,000 تومان
کارکرد
65000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده مزدا ۳ ۱۳۸۷
59,400,000 تومان
کارکرد
110000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1387
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده مزدا ۳ ۱۳۹۴
108,000,000 تومان
کارکرد
40000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده مزدا ۳ ۱۳۸۷
54,000,000 تومان
کارکرد
135000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1387
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده مزدا ۳۲۳ ۱۳۸۱
20,000,000 تومان
کارکرد
194000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1381
فاصله
اطلاعات بیشتر
1
کارکرده مزدا۳ ۱۳۹۰
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده مزدا ۳ مدل ۸۸
70,000,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1388
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده مزدا ۳ ۱۳۹۰
نوع سوخت
بنزین
سال
1390
فاصله
اطلاعات بیشتر