• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

جک خودروهایی برای فروش

11 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • برند: جک
1
صفر جک جی ۵ ۲۰۱۶
60,000,000 تومان
کارکرد
1 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2016
اطلاعات بیشتر
2
کارکرده جک S5 2016
75,500,000 تومان
کارکرد
62000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2016
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده جک جی ۵ ۱۳۹۴
52,500,000 تومان
کارکرد
23000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده جک S5 1394
75,500,000 تومان
کارکرد
7200 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده جک S5 1394
74,500,000 تومان
کارکرد
22000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده جک S5 1395
92,000,000 تومان
کارکرد
9000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1395
اطلاعات بیشتر
1
کارکرده جک S5 1394
74,500,000 تومان
کارکرد
26000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده جک جی ۵ ۱۳۹۴
42,000,000 تومان
کارکرد
50000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده جک جی ۵ ۱۳۹۴
54,000,000 تومان
نوع سوخت
بنزین
سال
1394
فاصله
اطلاعات بیشتر
  • 1
  • 2