• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021

شاسی بلند خودروهایی برای فروش

8 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  • بدنه: شاسی بلند
4
کارکرده هیوندای توسان ۲۰۱۷
کارکرد
28000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2017
اطلاعات بیشتر
5
کارکرده هیوندای توسان ۲۰۱۷
کارکرد
6000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2017
اطلاعات بیشتر
3
کارکرده تویوتا هایلوکس ۲۰۱۵
کارکرد
60/000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2015
اطلاعات بیشتر
5
کارکرده هیوندای توسان ۲۰۱۷
کارکرد
10/000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2017
اطلاعات بیشتر
5
کارکرده هیوندای سانتافه ۲۰۱۷
کارکرد
20000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2017
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده هیوندای سانتافه ۲۰۱۱
کارکرد
160000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2011
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده هیوندای ix55 2012
کارکرد
140/000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2012
اطلاعات بیشتر
4
کارکرده هیوندای ix35 2014
کارکرد
51/000 کیلومتر
نوع سوخت
بنزین
سال
2014
اطلاعات بیشتر