• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
 • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
 • 42826 021

خودروهایی برای فروش

15 خودرو موجود
ترتیب بر اساس:
  کارکرد
  ۸۰۰۰۰۰ کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1395
  اطلاعات بیشتر
  کارکرد
  ۵۲۰۰۰ کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1394
  اطلاعات بیشتر
  1
  کارکرده کیا اسپورتیج ۲۰۱۵
  کارکرد
  ۵۳۰۰۰ کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  2015
  اطلاعات بیشتر
  50,000,000 تومان
  کارکرد
  32000 کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1394
  اطلاعات بیشتر
  5
  کارکرده ام وی ام ۵۳۰ ۱۳۹۳
  کارکرد
  73000 کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1393
  اطلاعات بیشتر
  3
  کارکرده رنو ال ۹۰ ۱۳۹۴
  46,000,000 تومان
  کارکرد
  86000 کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1394
  اطلاعات بیشتر
  کارکرد
  7000 کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1397
  اطلاعات بیشتر
  کارکرد
  7000 کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1397
  اطلاعات بیشتر
  کارکرد
  7000 کیلومتر
  نوع سوخت
  بنزین
  سال
  1397
  اطلاعات بیشتر