• شنبه- پنج شنبه 9.00 - 18.00
  • تهران - کیلومتر 9 مخصوص - مجموعه شهر خودرو
  • 42826 021
وضعیت
بدنه
کارکرد
نوع سوخت
سال
نوع گیربکس
رنگ